Místní knihovna Dolní Smrčné

Akce

  rok 2022
---------------------------------------------------------------------------

 

 

so 8.1.     Tříkrálová sbírka – obchůzka dětí.

so 26.2. Masopust v D. Smrčném – společné veselení a koblihy.

březen   Těšení na jaro – do přírody společné procházky též.

po 18.4. Hoši, hoši, zdalipak bude už naše obvyklá pomlázka?

so 30.4. Čarodějnice na hřišti v D.S. - snad už bez omezení.

květen   Oslavíme rok od otevření nového KD.

červen   Sedánek pro dámy – na hřišti D.S. nebo v teple.

červenec Den pro Dolní Smrčné – hřiště D.S. i spol. místnost.

srpen     Nohejbalový turnaj – hřiště Dolní Smrčné.

srpen     Tenisový turnaj – hřiště Dolní Smrčné.

srpen     Čtecí a notičkové léto pro děti v D.S. - knihovna

ne 9.10. Pouť v Dolním Smrčném. Ta bude určitě.

ne 13.11. Setkání seniorů v Dolním Smrčném,spol. místnost.

pá 25.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu D.S.

prosinec Adventní zpívání a hraní pro děti – knihovna.

pá 2.,9.,16.12. Adventní punčové podvečery ve spol.místnosti.

so 31.12. Silvestrovský odpolední čajíček v knihovně

              a pak v celém
kulturním zařízení přivítáme společně

              nám všem snad už
příznivější rok 2023...


 rok 2021- plán a skutečnost
---------------------------------------------------------------------------


 

leden      Tříkrálová sbírka v D.S. - jen prodejna.

út. 16.2. Masopust v D.S. - veselení a koblihy každý sám doma

                         a bez zpěvu nepochybně !  Tak, tak bylo...

březen   Těšení na jaro a velikonoce – do přírody blízké

               procházky též. To šlo, to se šlo.

po 5.4.   Hoši, hoši, zdalipak bude už naše pomlázka možná?

                       Asi zase ne. Nebyla.

pá 30.4. Čarodějnice na hřišti v D.S. těžko budou... Nebyly...

květen   Možná bude sláva: Otevření nového KD.

               Dáme si včas vědět. 25. května otevřené dveře byly!

červen   Sedánek pro dámy – na hřišti D.S. - uvidíme... Ne.

               Přesunuly se na podzim do knihovny a bylo jich šest.

červenec Den pro Dolní Smrčné – hřiště - snad už to vyjde ???

               Sešli se jen odvážlivci.

srpen     Nohejbalový turnaj – hřiště Dolní Smrčné.

srpen     Tenisový turnaj – hřiště Dolní Smrčné. Ano!

srpen   Čtecí a notičkové léto pro děti v D.S. - nová knihovna

              Pro nemoc nebylo.

ne 10.10. Pouť v Dolním Smrčném. Ta bude určitě.

so 20.11. Setkání seniorů v Dolním Smrčném - novém KD.

              Doufejme. A nebylo!

pá 27.11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu D.S.

             Těšme se. Nakonec už podruhé zcela neslavnostně.

prosinec Adventní zpívání pro děti – D.S. - nová knihovna.

             Nebylo nám do zpěvu.

pá 3.,10.,17.12. Adventní punčové podvečery v novém KD v D.S.

              17. jsme se sešly a byl punč jednou za třikrát.

pá 31.12. Silvestrovský odpolední čajíček v novém KD D.S. a pak

             tamtéž přivítáme společně nám všem snad už příznivější
                                       rok 2022.

 

rok 2020 - moc se tedy nevyvedl, skončili jsme 22.2. a dál nic...

---------------------------------------------------------------------------

Časy se posléze vždy týden předem upřesní.

  

so 4.1.          Tříkrálová sbírka v D.S. – od 9 hod.

pá 10.1.    HASIČÁRNA D.S., 17 hod – Lednové setkáníčko.

so 1.2.      HASIČÁRNA D.S., 17 hod – Na Hromnice o hodinu...

so 22.2.    Masopustní veselení v D.S. - na vsi a pak v hasičárně.

so 7.3.      HASIČÁRNA - Čtení z kroniky, ohlédnutí za rokem 2019

pá 3.4.      Těšení na jaro a velikonoce - pro děti v D.S., u Čermáků
                 č.p.15.

čt 30.4.    Čarodějnice na hřišti v D.S.

červen     Sedánek pro dámy – na hřišti D.S.

červenec Den pro Dolní Smrčné – hřiště D.S.

srpen       Nohejbalový turnaj – hřiště Dolní Smrčné.

srpen       Tenisový turnaj – hřiště Dolní Smrčné.

srpen       Čtecí a notičkové léto pro děti v Dolním Smrčném.

ne 4.10.    Pouť v Dolním Smrčném.

so 21.11.  Setkání seniorů v Dolním Smrčném - novém KD.

pá 27.11.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu D.S.

Prosinec Adventní zpívání pro děti – D.S. - u Čermáků č.p.15

pá 4.,11.,18.12. Adventní punčové podvečery v novém KD D.S.

čt 31.12. Silvestrovský odpolední čajíček v novém KD D.S.

      rok 2019  

Časy se posléze vždy týden předem upřesní.

---------------------------------------------------------------------------
5.1.     Tříkrálová sbírka v D.S. – od 10 hod.
11.1.    HASIČÁRNA D.S., 18 hod – Lednové setkáníčko.
1.2.      HASIČÁRNA D.S., 18 hod – Na Hromnice o hodinu...
2.3.      Masopustní veselice v D.S. - na vsi a pak v hasičárně.
22.3.    HASIČÁRNA - Čtení z kroniky, ohlédnutí za rokem 2018.
12.4.    Těšení na jaro a velikonoce - pro děti v D.S.,u Čermáků
             č.p.15.
30.4.    Čarodějnice na hřišti v D.S.
červen Sedánek pro dámy – na hřišti D.S.
červenec Den pro Dolní Smrčné – hřiště D.S.
srpen   Tenisový turnaj – hřiště Dolní Smrčné.
srpen   Čtecí a notičkové léto pro děti v Dolním Smrčném.
6.10.    Pouť v Dolním Smrčném.
16.11.  Setkání seniorů v Dolním Smrčném.
29.11.  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu D.S.
Prosinec Adventní zpívací pátky pro děti – D.S. - u Čermáků
            č.p.15
6.,13.,20.12. Adventní punčové podvečery v HASIČÁRNĚ D.S.
31.12.  Silvestrovský odpolední čajíček v HASIČÁRNĚ D.S.

 

              2018     Časy se posléze vždy týden předem upřesní.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

14.1. Knihovna D.S. – Lednové setkáníčko. 16 hod.

  4.2.  Knihovna D.S. – Na Hromnice o hodinu... 17 hod.

10.2. Masopustní veselice v D.S. - na vsi a pak v hospůdce.
         Sraz masek ve 14 hod u Čermáků č.p.15.

  4.3. Knihovna - Čtení z kroniky, ohlédnutí za rokem 2017
      a připomenutí 15 let znovuotevření knihovny
      a rozloučení s č.p. 4 před demolicí.

6.4. Knihovna D.S. - Těšení na jaro - pro děti. 16 hod.

24.6.Sedánek pro dámy – na hřišti DS.

Srpen: Čtecí prázdniny s Knihovnou v Dolním Smrčném.

7.10. Pouť v Dolním Smrčném.

18.11. ? Setkání důchodců v Dolním Smrčném.

2.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu D.S.

Prosinec: Adventní zpívací pátky pro děti – D.S. č.15

31.12. Silvestrovský odpolední čajíček v  D.S.
        2017


8.1.     Knihovna – Tříkrálové setkáníčko- zrušeno, nejde topení

2.2.     Hromnicové uklízení posledních zbytků zimní výzdoby.

5.2.     Knihovna – Na Hromnice o hodinu...

25.2.   Masopustní veselice na vsi a pak v hospůdce.
           Sraz 15 hod u Čermáků.

5.3.     Knihovna - Čtení z kroniky, ohlédnutí za rokem 2016 v D.S.
            přesunuto na 12.3. pro nemoc

2.4.     Knihovna - Těšení na jaro - pro děti

Srpen-Čtecí prázdniny s Knihovnou v Dolním Smrčném

8.10.   Pouť v Dolním Smrčném

12.11. Setkání důchodců v Dolním Smrčném. 14 hod hospoda.

1.12.   Představení dětí - minioperka Červená Karkulka -
           hospoda 15 hod.

2.12.   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - 17 hod venku.

Prosinec- Adventní zpívací pátky pro děti - u Čermáků v teple.
         Od 15 do 17 hodin.

31.12. Silvestrovský odpolední čajíček v knihovně.16 hod
        A v 15 hod malá společná procházka!

           

  

31.12.2015        Silvestrovský čajíček     17 hod.

 

            2016

 

3.1.  Knihovna – Novoroční setkáníčko  16.30 hod

3.1. Vánoční koncert Lhotecké Scholy

             ve smrčenské kapli - 18 hod

4.2.  Hromnicové uklízení zimní výzdoby s dětmi.

6.2.  Masopustní veselice na vsi a v hospůdce.

 

20.2. Cestopisné promítání a povídání: JSPS Melodie v Provence

      16 hod hasičská klubovna

 5.3. Knihovna 16hod-Čtení z kroniky, ohlédnutí za rokem 2015 v D.S.

4.5. Knihovna-Těšení na jaro, Albertova zahrádka-pro děti. 17 hod

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------