Místní knihovna Dolní Smrčné

O knihovně

        

    Místní knihovna v Dolním Smrčném byla počátkem 90.let z důvodu restituce původního zázemí přemístěna do narychlo zbudovaného podkrovíčka domu č.4. Byla jí vyhrazena průchozí místnost o velikosti 6 metrů čtverečních. Do roku 2003 však nebyla uvedena do provozu.

  Od roku 2003 je knihovnicí ing.Helena Čermáková.


  Postupně se z jen hojně navštěvované knihovničky stalo i společenské zázemí pro mnohé čtenářky a téměř všechny děti. Zažila se každoroční Tříkrálová setkání, Hromnicová loučení s vánočním časem, březnová Čtení z kroniky a ohlédnutí za uplynulým rokem. V létě se přesouvají akce i na hřiště – třeba Sedánek pro dámy a letos i Setkání se školáky pro téměř 200 účastníků. Na podzim si zde děti připravují program pro svá veřejná vystoupení při Setkání seniorů a Rozsvěcení vánočního stromu. Rok bude končit Knihovna v Dolním Smrčném odpoledním Silvestrovským čajíčkem. Místní děti mají v knihovně vystaveny své výtvarné práce.

  Mrňavá knihovna s laskavým svolením osadního výboru využívá i jeho sousedící prostory, rozšíření čtyřnásobné a 10 židlí navíc však musí párkrát do roka opustit ( třeba volby ) a balit do krabic. Taky v ní za mrazů bývá zima a střechou nemálo zatéká...

  Složení čtenářů a jejich zájmy se za uplynulých 14 let hodně proměnily, ale počet návštěvníků a množství vypůjček je vysoké a zatím neklesá.

  Knihovna má ve svém fondu přes 800 knih získaných výlučně z darů, ale půjčuje převážně literaturu z výměnných souborů vybíraných na míru a využívá také ročně až 250 knih z MěK Jihlava formou MVS.

  Průměrně 40 čtenářů si ročně vypůjčí 1400 až 2000 titulů. Jen něco přes polovinu zájemců o půjčování však tvoří smrčenští. Přes léto přibudou chataři a chalupáři, zastaví se i návštěvy, známí a příbuzní čtenářů na kávu a vždy si nějaké to čtení odnesou. Odbornou i oddechovou literaturu vozila knihovnice 10 let do Jihlavy i rodičům zdravotně postižených dětí, svým kolegům či klientům. Převážně co do množství vypůjčené literatury a vděčně čtou ale senioři. Objeví se v knihovně pravidelně před svými šedesátými narozeninami a vydrží u nás do 80, 92 či 97 let. Už mnoho let knihovnice na přání několika z nich doručí či doveze čtení až do domu.

  V knihovně je k dispozici počítač, z počátku byl veřejností využíván hojně. Dnes, v době chytrých telefonů, je o počítač v knihovně již zájem minimální.

30.10.2017  hč.

A pokračování zde 24.1.2020:

   Celá desetiletí už v Dolním Smrčném chybí zázemí pro občanské potřeby. Provizorně se pro kancelář osadního výboru a knihovnu užívaly bytové prostory nájemního domu č.5. a později z nouze podkroví v sešlém č.p.4. Od 70. let se několikrát připravovala stavba víceúčelové budovy, ale snaha nikdy nedošla kýženého výsledku.
   I v posledních deseti letech jsme viděli návrhy, připomínkovali je my i jiní, k nepoznání se nakonec změnily a zdá se, že rok 2020 nám snad přání splní. Předloni na jaře proto knihovna přišla i o své dosavadní provizorium, dům byl zbořen a na jeho místě se připravuje stavba nové budovy.
   Provoz knihovny se omezil a přesunul dočasně na soukromou adresu knihovnice. Ta připravuje balíčky převážně z MVS jihlavské knihovny a omezeně z výměnných souborů. Při venčení pejska pak využije čas a knihy doručí čtenářům. Děti mají příležitost k půjčení literatury při soukromých hudebních lekcích, které zde též probíhají. Mohou vybírat z přestěhované příruční knihovničky.
   Tímto se knihovna omlouvá rodině za způsobená příkoří a obložení domácnosti všemožnými balíky knih a spisů. Počítalo se původně jen se dvěma roky, ale doufejme, že se termín otevření nové knihovny protáhne jen na očekávané tři.